Nowości
Koszyk z zakupami Koszyk z zakupami
Atrakcyjna cena Atrakcyjna cena
Nasze promocje Nasze promocje
Salon
--------
Pytania i odpowiedzi
--------
Kontakt
--------
Zakupy na raty
--------
Leasing dla firm
--------
System Śledzenia Zamówień
--------
--------
 
Zakupy na raty w systemie ratalnym LUKAS Bank.
Szybkość i wygoda

Ograniczamy formalności do minimum - kredyt możesz otrzymać nawet tylko na podstawie dowodu osobistego. Nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli, weksli). Kredyt ratalny otrzymasz w sklepie w błyskawicznym tempie - nawet w ciągu 15 minut.

Działalność kredytowa prowadzona jest w placówce MPC SERVICE.

Spłacać raty możesz za pomocą:
 • przekazu pocztowego,
 • przelewu,
 • w punktach sieci VIA Moje Rachunki znajdujących się w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju.
Możliwości
 • Dajemy Ci do dyspozycji nawet do 30 000 PLN.
 • Możesz rozłożyć kredyt na dogodne raty - nawet do 36 miesięcy (3 lata)
 • Akceptujemy wszystkie typy dochodów już od 380 PLN netto.
 • Możesz dopasować dzień spłaty rat do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
W celu podwyższenia wysokości kredytu możesz swoje dochody połączyć z dochodami małżonka.
Bezpieczeństwo
W ramach ubezpieczenia Pakiet Życie spłacimy Twój kredyt w przypadku śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy lub utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. Byś czuł się jeszcze bezpieczniej oferujemy pakiety ubezpieczeń dostosowane do Twojego typu dochodów:
 • Bezrobocie
 • Czasowa Niezdolność do Pracy
 • Poważne Zachorowanie

Aby dokonać zakupu na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć tylko dowód osobisty.

Klienci, którzy nie mogą otrzymać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego, powinni dostarczyć następujące dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów:
 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
 • emeryci:
  • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:
  • dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
  • oraz
  • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
  • oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
  • oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
  • oraz
  • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
  • oraz
  • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
   • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
   • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
   • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)
  Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą
 • inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń
*) oryginał do wglądu
Kredyt na dowód osobisty
Z myślą o Tobie Lukas oferuje specjalny pakiet przywilejów. Jeżeli korzystałeś wcześniej z zakupów w systemie Lukas i terminowo spłacałeś lub spłacasz raty:
 • otrzymasz kredyt jeszcze łatwiej i szybciej - przedstawiając jedynie dowód osobisty (bez zaświadczenia o zarobkach),
 • nie musisz dokonywać wpłaty własnej,
 • masz ułatwiony dostęp do wyższych kredytów,
 • już po terminowej spłacie pierwszej raty możesz zaciągnąć kolejny kredyt jedynie na podstawie dowodu osobistego.
Wszelkie informacje o wysokości rat możecie Państwo otrzymać, dzwoniąc do naszego Biura Handlowego lub poprzez kontakt email.
Potrzebujesz więcej informacji ?
Napisz do nas.
 [Napisz list]